Projekt PASCH: Schulen – Partner der Zukunft

znak-300x246p4amtvfRPASCH_Logo2

KLICK: Die PASCH-Online Schülerzeitung

klick_120

Tudi v šolskem letu 2023/24 naša šola nadaljuje z mednarodnim projektom Šole – partnerji prihodnosti, ki poteka na pobudo Nemškega zunanjega ministrstva v sodelovanju zGoethe inštitutom Ljubljana.  Cilj programa je bil  vzpostaviti mrežo 1000 partnerski šol po svetu, katerih učenci naj bi bili deležni najboljšega možnega izobraževanja. Pri tem je velika pozornost namenjena pouku tujih jezikov, predvsem nemškega jezika. Po več kot petnajstih letih je v projekt vključenih že okrog 1800 šol.

Goethe inštitut podpira šole, ki so pod njegovim okriljem, pri uvajanju nemščine kot šolskega predmeta. Učiteljem ponuja metodično-didaktično dodatna izobraževanja in tečaje jezika in opremlja šole z modernim multimedijsko uporabnimi učnimi gradivi, učili in materiali o deželoznanstvu. Razen tega Goethe inštitut v okviru iniciative pošilja po svetu svetovalce za poučevanje kot podporo partnerskim šolam.

Cilji in namen projekta:

  • dvigniti zanimanje učencev, staršev in učiteljev za nemščino in jo popularizirati
  • seznananjanje staršev ter javnosti o dejavnostih v projektu
  • navezovanje stikov s partnerskimi šolami iz držav, ki so vključene v projekt
  • izobraževanja za učitelje nemškega jezika
  • tečaji nemščine za učenke in učence (Jugendkurse)
  • izvajanje izpitov FIT1 in FIT2 – pridobitev mednarodnega certifikata o znanju nemščine
  • medpredmetno povezovanje (pouk strokovnih predmetov v nemščini – CLIL)

Program pod okriljem Goethe inštituta in v sodelovanju z ekspertom za nemški jezik ter vodstvom šole izvajamo učiteljice nemščine, ki smo vključene v projekt. Projekt je postal naš način življenja.

Lidija Pelcl Mes, koordinatorka projekta