Projekt PASCH: Schulen – Partner der Zukunft

znak-300x246p4amtvfRPASCH_Logo2

BLOG: PASCH in Mittelosteuropa

KLICK: Die PASCH-Online Schülerzeitung

klick_120

Tudi v šolskem letu 2019/20 naša šola nadaljuje z mednarodnim projektom Šole – partnerji prihodnosti, ki poteka na pobudo Nemškega zunanjega ministrstva v sodelovanju zGoethe inštitutom Ljubljana.  Cilj programa je vzpostaviti mrežo 1000 partnerski šol po svetu, katerih učenci naj bi bili deležni najboljšega možnega izobraževanja. Pri tem je velika pozornost namenjena pouku tujih jezikov, predvsem nemškega jezika. Po desetih letih je v projekt vključenih že okrog 1800 šol.

Goethe inštitut podpira šole, ki so pod njegovim okriljem, pri uvajanju nemščine kot šolskega predmeta. Učiteljem ponuja metodično-didaktično dodatna izobraževanja in tečaje jezika in opremlja šole z modernim multimedijsko uporabnimi učnimi gradivi, učili in materiali o deželoznanstvu. Razen tega Goethe inštitut v okviru iniciative pošilja po svetu svetovalce za poučevanje kot podporo partnerskim šolam.

Cilji in namen projekta:

  • podpis pogodbe in seznanitev staršev ter javnosti o poteku projekta
  • vključitev v mrežo 1000 šol po vsem svetu
  • dvigniti zanimanje učencev, staršev in učiteljev za nemščino in jo popularizirati
  • navezati stike s partnerskimi šolami iz držav, ki so vključene v projekt
  • s pomočjo Goethe inštituta opremiti učilnico za sodobni pouk nemškega jezika
  • izobraževanja za učitelje nemškega jezika
  • tečaji nemščine za učenke in učence (Jugendkurse)

Program pod okriljem Goethe inštituta in v sodelovanju z ekspertom za nemški jezik ter vodstvom šole izvajamo učiteljice nemščine, ki smo vključene v projekt. Projekt je postal naš način življenja.

Lidija Pelcl Mes, koordinatorka projekta