4. Klasse

ICH UND DEUTSCH 1

Interaktivne vaje – sledi povezavi in izberi zavihek GRADIVO PO POGLAVJIH. Pri posameznem poglavju najdeš interaktivne vaje.

SPLETNI SLOVAR – PONS